Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης ή SEO

Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης ή SEO

Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης ή SEO

Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης ή SEO είναι οι διαδικασίες βελτιστοποίησης στη δομή, στο περιεχόμενο και στα χαρακτηριστικά ενός ιστότοπου
Search Engine Optimization

Αναλαμβάνοντας την βελτιστοποίηση μίας ιστοσελίδας (S.e.o.) πραγματοποιούμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσουμε την δομή (κώδικα) της με σκοπό να γίνει “φιλικότερη” στις μηχανές αναζήτησης και κυρίως στην μηχανή αναζήτησης της Google.
Έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μηχανές αναζήτησης να “διαβάζουν” ένα σωστά δομημένο Site. Από την στιγμή που έχουμε θέσει τους στόχους μας και έχουμε δημιουργήσει μία σωστά δομημένη και βελτιστοποιημένη ιστοσελίδα για τις λέξεις-κλειδιά, ξεκινάμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που θα την ανεβάσουν στις μηχανές αναζήτησης. Το πόσο γρήγορα θα αναρριχηθεί η σελίδα μας στις μηχανές αναζήτησης για κάποια λέξη ή φράση έχει άμεση σχέση με το πόσο ανταγωνιστικό είναι το περιβάλλον, δηλαδή πόσες άλλες ανταγωνιστικές ιστοσελίδες έχουν εργαστεί για την συγκεκριμένη λέξη ή φράση. Ωστόσο σε οποιαδήποτε περίπτωση από τον πρώτο μήνα θα είναι ορατά τα πρώτα αποτελέσματα βελτίωσης της κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης (SEO).

Έρευνα ποιοτικών λέξεων κλειδιών

Primary & Secondary Keyword Phrase selection

Ανάλυση τις επισκεψιμότητας και διαγνωστικός έλεγχος

Domain Strategy: Status domain analysis, selection, redirections

Ανάλυση και καταγραφή ανταγωνισμού

Ορισμός των εμπορικών σελίδων και των Landing pages

Βελτιστοποίηση αρχιτεκτονικής ιστοσελίδας

Τεχνική ανάλυση ιστοσελίδας 

Έρευνα και καταγραφή εσωτερικού linking

Βελτιστοποίηση meta tags

Βελτιστοποίηση κειμένων

Βελστιστοποίηση headings, alt description και anchor texts

Sitemap and Navigation Structure Optimization

Monitoring and reporting

Καταγραφή κατάστασης εισερχόμενων συνδέσμων

Δημιουργία στρατηγικής αναβάθμισης του pagerank

Δημιουργία νέων ποιοτικών εισερχόμενων συνδέσμων

Δημιουργία κειμένου σύνδεσης (text linking)

“Γιατί είναι σημαντική η βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μου για τις μηχανές αναζήτησης;”

Το διαδίκτυο έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα μας. Ο τρόπος που επικοινωνούμε, αναζητούμε πληροφορίες και κάνουμε τις αγορές μας έχει αλλάξει και πλέον το 50% των online και offline αγορών ξεκινούν με μια αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης Google. Σίγουρα μία ποιοτική ιστοσελίδα όπου προβάλλονται τα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελεί τη βάση για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό. Για να μπορέσετε να προσελκύσετε επισκέπτες – δυνητικούς αγοραστές θα πρέπει η ιστοσελίδα σας ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα να εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης για τις λέξεις και φράσεις κλειδιά που θέλετε να στοχεύσετε.

Συνήθως οι χρήστες ψάχνουν στα αποτελέσματα των πρώτων δύο σελίδων των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης της Google. Εάν κάποια ιστοσελίδα εμφανίζεται σε επόμενες σελίδες τότε υπάρχουν περιορισμένες πιθανότητες ένας χρήστης να εισέλθει σε αυτές. Ως εκ τούτου, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης SEO σε μια επιχείρηση είναι τα παρακάτω: